Simpozionul și concursul – "Salvează mediul și fii ECO" este aprobat prin OME nr. 24954/06.02.2023 și este cuprins în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene 2022-2023, poziția 1087.

ORGANIZATORI

 • Școala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Baia Mare
 • Liceul Tehnologic "Transilvania" Baia Mare

PARTENERI ÎN PROIECT

 • Inspectoratul Școlar Județean Maramureș
 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord din Baia Mare
 • Asociația WWF România, Filiala Maramureș
 • Biblioteca Județeană "Petre Dulfu" Baia Mare
 • Direcția Silvică Maramureș
 • S.C. Remat Maramureş S.A.
 • S.C. Vital S.A. Baia Mare - Uzina de apă
 • Serviciul Public Ambient Urban (S.P.A.U.) Baia Mare
 • Asociația Heidenroslein Baia Mare

Educaţia ecologică foloseşte abordări interdisciplinare centrate pe mediu şi problemele acestuia. Elevii trebuie să realizeze că problemele mediului înconjurător sunt ale lumii întregi, ale fiecăruia dintre noi, iar fiecare acţiune negativă a noastră, poate afecta în mod distructiv natura. De aceea, ei trebuie să ajungă să cunoască, să iubească şi să ocrotească natura. Educaţia ecologică are semnificaţia deprinderii unui anumit mod de a înţelege relaţia dintre om şi mediul înconjurător, care nu este numai al său, ci şi al plantelor şi animalelor.
Prin participarea la diverse activităţi, elevii înţeleg rolul pe care ei îl au în mediu, ce acţiuni sunt capabili să efectueze şi care sunt urmările unor atitudini necorespunzătoare faţă de mediul înconjurător.
Poluarea nu are graniţe şi este dăunătoare atât pentru oameni, cât şi pentru natură.

COMPETENȚE SPECIFICE

 • cultivarea unei atitudini pozitive, de respect faţă de mediul în care trăim;
 • responsabilizarea elevilor pentru colectarea selectivă a deşeurilor care contribuie la protejarea naturii şi a resurselor sale;
 • stimularea creativităţii, dezvoltarea simțului artistic și practic al elevilor;
 • înțelegerea necesității economisirii apei și determinarea unui comportament responsabil, ecologic privind consumul de apă;
 • dobândirea unui comportament responsabil referitor la protejarea mediului înconjurător;
 • cunoașterea unor măsuri concrete de protecție și conservare a elementelor naturale prin formarea unei atitudini pozitive de respect fața de mediul în care trăim.

GRUP ȚINTĂ

 • elevi din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, inclusiv elevi cu cerințe educative speciale;
 • cadre didactice din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional.

SECȚIUNI PROPUSE

SECTIUNEA I - SIMPOZION "SALVEAZĂ MEDIUL ȘI FII ECO !"

 • secțiunea CADRE DIDACTICE

La această secţiune, se vor prezenta referate, proiecte, descrierea unor activităţi de către cadrele didactice participante în tematică concursului, desfăşurată în unitatea şcolară din care provin sau care merită a fi mediatizate spre cunoaşterea publicului larg, ca exemplu de bună practică.
Referatul va fi o lucrare de maxim 4 pagini scrisă în format Word (Times New Roman 12, la 1 rând, marginile de 20 mm, format A4, titlul cu 14 Boldat, la 2 rânduri de tilu: autorii (maxim 2) şi coordonatorul. Bibliografia va fi menţionată astfel: Titlul lucrării/autorul/ editura/ anul.
Redactarea se va face cu diacritice.
Autorii articolelor, precum și fiecare dintre coautori își asumă întreaga responsabilitate asupra copyright-ului și conținutului textului, conform legislației în vigoare.
Lucrările cadrelor didactice vor fi publicate pe suport CD cu ISSN.

 • secțiunea ELEVI

La această secţiune, se vor prezenta lucrări în format PowerPoint, care trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate și să fie de maxim 15 slide-uri.
Lucrările, însoțite de acordul de parteneriat si anexa_1 vor fi încărcate pe site-ul https://simpozion.e-biologie.ro unde se va completa și formularul de înscriere online de către cadrul didactic coordonator până la data de 19 mai 2023.
Toți participanții la SIMPOZIONUL "Salvează mediul şi fii ECO !" vor primi Diplomă de participare în format electronic pe adresa de e-mail indicată în fișa de înscriere.

SECTIUNEA II - CONCURS "SALVEAZĂ MEDIUL ȘI FII ECO !"

 • secțiunea ELEVI

Concursul de creaţii artistice (desen, postere) se adresează tuturor elevilor şi cadrelor didactice coordonatoare din învăţământul primar, gimnazial, liceal și profesional.
Lucrările vor respecta următoarele cerințe:

 • tehnica: la alegere, format A4, A3, A1 (hârtie de tip flipchart);
 • se va urmări tematica propusă;
 • se vor lua în considerare lucrări efectuate numai de elevi;
 • fiecare lucrare va avea în colţul din dreapta jos (nu pe verso), o etichetă care va conţine: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa/grupa, unitatea şcolară, localitatea, judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător;
  (Atenţie! Nu se va scrie direct pe lucrare, ci pe o etichetă care va fi lipită!!!)
 • fiecare cadru didactic poate coordona maxim 3 (trei) lucrări ale elevilor.

Comisia de evaluare a lucrărilor este hotărâtă de către coordonatorii proiectului. Criteriile de evaluare vor fi stabilite de către coordonatorii de proiect. Se vor avea în vedere originalitatea, creativitatea, acurateţea, impresia artistică. Pentru fiecare formă de învățământ (primar, gimnazial, liceal și profesional) se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni, precum şi diplome de participare trimise în format electronic, tuturor elevilor participanţi şi cadrelor didactice îndrumătoare pe adresa de e-mail indicată în fișa de înscriere. Nu se admit contestaţii. Lucrările, însoţite de acordul de parteneriat si anexa_1 vor fi încărcate pe site-ul https://simpozion.e-biologie.ro, unde se va completa și formularul de înscriere online de către cadrul didactic coordonator până la data de 19 mai 2023 sau trimise prin postă la Școala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Baia Mare (Școala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Pentru Simpozionul și concursul "SALVEAZĂ MEDIUL ȘI FII ECO !" Strada Cuza Vodă nr.7 Localitatea: Baia Mare, județul: Maramureș, cod poștal 430033) până la data de 15 mai 2023 data poștei. Festivitatea de premiere şi prezentarea celor mai reuşite lucrări la Simpozionul şi Concursul "Salvează mediul şi fii ECO !" va avea loc miercuri, 31 mai 2023 la Biblioteca Judeţeană "Petre Dulfu" Baia Mare.

Rezultatele concursului "Salvează mediul şi fii ECO !" vor fi publicate pe site-ul https://simpozion.e-biologie.ro la data de 31 mai 2023. Datele cu caracter personal din formularul de înscriere vor fi utilizate de organizatori exclusiv pentru completarea diplomelor de participare / premiilor / mențiunilor și trimiterea acestora participanților la proiect.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE.

Regulamentul de participare se poate descarca de la acest link: regulament, acordul de parteneriat de la acest link: acord parteneriat iar anexa_1 de la acest link anexa_1.