Simpozionul si concursul - Salveaza mediul si fii ECO este înscris în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene 2018, fără finanțare M.E.N. la poziția 1442, aprobat prin OMEN 3076/17.01.2018 Ediția a III-a, Baia Mare, an școlar 2017-2018.

Educaţia ecologică foloseşte abordări interdisciplinare centrate pe mediu şi problemele acestuia. Elevii trebuie să realizeze că problemele mediului înconjurător sunt ale lumii întregi, ale fiecăruia dintre noi, iar fiecare acţiune negativă a noastră, poate afecta în mod distructiv natura. De aceea, ei trebuie să ajungă să cunoască, să iubească şi să ocrotească natura. Educaţia ecologică are semnificaţia deprinderii unui anumit mod de a înţelege relaţia dintre om şi mediul înconjurător, care nu este numai al său, ci şi al plantelor şi animalelor.             
Prin participarea la diverse activităţi, elevii înţeleg rolul pe care ei îl au în mediu, ce acţiuni sunt capabili să efectueze şi care sunt urmările unor atitudini necorespunzătoare faţă de  mediul înconjurător.        
Poluarea nu are graniţe şi este dăunătoare atât pentru oameni, cât şi pentru natură.

OBIECTIVE
- cultivarea unei atitudini pozitive, de respect faţă de mediul în care trăim;
- responsabilizarea elevilor pentru colectarea selectivă a deşeurilor care contribuie la protejarea naturii şi a resurselor sale;
- stimularea creativităţii, dezvoltarea simțului artistic și practic al elevilor;
- să înțeleagă necesitatea economisirii apei și determinarea unui comportament responsabil, ecologic privind consumul de apă;
- dobândirea unui compotament responsabil referitor la protejarea mediului înconjurător;
- cunoașterea unor măsuri concrete de protecție și conservare a elementelor naturale prin formarea unei atitudini pozitive de respect fața de mediul în care trăim.

GRUP ȚINTĂ
- elevi din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional
- cadre didactice din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional

SECȚIUNI PROPUSE

- SECTIUNEA I - SIMPOZION "SALVEAZĂ MEDIUL ȘI FII ECO !"

- secțiunea CADRE DIDACTICE
La această secţiune, se vor prezenta referate, proiecte,  descrierea unor activităţi de către cadrele didactice participante  în tematică concursului, desfăşurată în unitatea şcolară din care provin  sau care merită a fi mediatizată spre cunoaşterea  publicului larg, ca exemplu de bună practică şi, nu numai.
Lucrările cadrelor didactice vor fi publicate pe suport CD cu ISBN.

- secțiunea ELEVI
La această secţiune, se vor prezenta lucrări în format PowerPoint, care trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate și să fie de maxim 15 slide-uri.
Lucrările, însoțite de acordul de parteneriat vor fi încărcate pe site-ul http://simpozion.e-biologie.ro unde se va completa și formularul de înscriere on-line de către cadrul didactic coordonator până la data de 25 mai 2018.
Toți participanții în mod direct la simpozion vor primi Diplomă de participare tipărită pe hârtie. Cei cu participare indirectă vor primi Diplomă de participare în format electronic pe adresa de e-mail indicată în fișa de înscriere.

- SECTIUNEA II - CONCURS "SALVEAZĂ MEDIUL ȘI FII ECO !"

- secțiunea ELEVI
Concursul de creaţii artistice (desen, postere) se adresează tuturor elevilor şi cadrelor didactice coordonatoare din învăţământul primar, gimnazial, liceal și profesional.
Lucrările vor respecta următoarele cerințe:
- tehnica: la alegere, format A4, A3, A1(hârtie de tip flipchart);
- se va urmări tematica propusă;
- se vor lua în considerare lucrări efectuate numai de elevi;
- fiecare lucrare va avea în colţul din dreapta jos (nu pe verso), o etichetă care va conţine: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, unitatea şcolară, localitatea, judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător;
(Atenţie! Nu se va scrie direct pe lucrare, ci pe o etichetă care va fi lipită!!!)
- fiecare cadru didactic poate coordona maxim 3 (trei) lucrări ale elevilor.
Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.
Comisia de evaluare a lucrărilor  este hotărâtă de către coordonatorii proiectului.
Criteriile de evaluare vor fi stabilite de către coordonatorii de proiect. Se vor avea în vedere originalitatea, creativitatea, acurateţea, impresia artistică.
Pentru fiecare formă de învățământ (primar, gimnazial, liceal și profesional) se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni, precum şi diplome de participare trimise în format electronic, tuturor elevilor participanţi şi cadrelor didactice îndrumătoare.
Nu se admit contestaţii.
Lucrările, însoțite de acordul de parteneriat vor fi încărcate pe site-ul http://simpozion.e-biologie.ro unde se va completa și formularul de înscriere on-line de către cadrul didactic coordonator până la data de 25 mai 2018 sau trimise prin poștă la Școala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Baia Mare până la data de 21 mai 2018 data poștei.
Formularul de înscriere on-line trebuie completat de către profesorul coordonator indiferent dacă se optează pentru trimiterea lucrărilor on-line sau prin poștă.
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE.

Regulamentul de participare se poate descarca de la acest link: regulament, iar acordul de parteneriat de la acest link: acord parteneriat.